Mějte své včely na dosah

Spojujeme zdánlivě nespojitelné svět techniky a svět přírody. Zkušený virtuální včelař má pomoci včelařům získat aktuální informace z úlu/stanoviště, má pomoci doporučením, jaký zákrok provést na stanovišti a hlavně je kdykoliv a kdekoliv k dispozici

Hub

Hub tvoří centrální jednotku celého zařízení na straně včelaře – v pravidelných intervalech sbírá a zpracovává data ze senzorů, které pak odesílá do internetu přes WiFi nebo GSM. Hub se také stará o napájení celého systému z baterie, kterou dovede v letních měsících nabíjet ze solárního článku.

Jeden Hub dovede obsloužit 4 úlové senzory (zvuk, teplota, vlhkost) a jednu úlovou váhu.

Do samotného úlu se skrze česno nebo otvor ve dně úlu vkládá malý senzor, který je připojený k Hubu. Senzor na povel Hubu snímá krátké zvukové nahrávky dění v úlu a zaznamenává změny v teplotě a vlhkosti.

Senzor v úlu zůstává po celý rok – vyjma času, kdy včelař potřebuje manipulovat s celým úlem. V takových případech včelař dovede během pár vteřin senzor z úlu vyjmout.

Senzor v úlu

zvuk, teplota a vlhkost

Úlová váha

Váha v sezóně měří přírůstek medu, mimo sezónu úbytek zásob. Má rozměry o pár centimetrů větší než samotný úl a umisťuje se mezi dno a podstavec, aby měřila celou váhu úlu včetně dna, nástavků i rámků.

Včelař se o vyhodnocení dění v úlu dozví dvěma způsoby – kdykoli si může na telefonu nebo počítači otevřít webovou stránku s aktuálními hodnotami a jejich vývojem v čase. A jednou za týden dostane e-mailem nebo SMS zprávou vyhodnocení posledních 7 dní společně s komentářem od našeho experta.

Aplikace ve webovém prohlížeči

Strojové učení zpracováni zvuku

Na pozadí celého systému běží aplikace, která zpracovává příchozí data, hlídá změny a hledá vzory, které indikují změny v úlu. Čím více úlů systém “uslyší”, tím lépe dovede vyhodnocovat situace a pomáhat jednotlivým včelařům.

Chcete vědět o Bombusu více nebo si ho rovnou vyzkoušet?

Přesunout se na začátek